Integritets och cookie policy

Denna integritetspolicy ("Policy") beskriver persondata som samlas in eller genereras (bearbetas) när du använder PolCart webbplatser ("Webbplatser"), till exempel polcart.se och www.polcart.se. Denna Policy beskriver vilka typer av personuppgifter som samlas in när du använder våra Webbplatser och hur dina personuppgifter används, delas och skyddas. Den förklarar också de olika val du har beträffande dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss.

Vem ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter? 

Vilket PolCart Paulina Doroszko-bolag som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter beror på hur du interagerar med våra Webbplatser och var du befinner dig i världen.

De relevanta dotterbolagen inom PolCart och PolCart, Inc. benämns nedan "PolCart" eller "vi". För namnet på ansvarig PolCart-organisation och vederbörlig kontaktinformation:

Sverige

PolCart Paulina Doroszko (Albyvägen 11 lgh 1703, 145 57 Norsborg, Sverige) ansvarar för dina inköp av produkter.

PolCart Krzysztof Sitkowski (DZIESIĘCINY 1/37, 15-806 BIAŁYSTOK, POLSKA) ansvarar för marknadsföring och ditt deltagande i vissa evenemang och tävlingar.

För all annan behandling i samband med våra Webbplatser är PolCart Krzysztof Sitkowski (DZIESIĘCINY 1/37, 15-806 BIAŁYSTOK, POLSKA) ansvarig.

Vilka Personuppgifter vi samlar in och när 

Vi ber dig tillhandahålla vissa personuppgifter för att tillhandahålla de produkter eller tjänster du önskar. Exempelvis, när du gör inköp, kontaktar vår kundtjänst, ber om kontakt med oss, skapar ett konto, deltar i våra event eller tävlingar eller interagerar med våra Webbplatser. Dessa personuppgifter innehåller dina: 

  • Kontaktuppgifter, inklusive; namn, e-post, telefonnummer samt mottagar- och faktureringsadress

  • Inloggnings- och kontoinformation, inklusive elektronisk signatur, lösenord och unikt användar-ID

  • Personliga uppgifter. Inklusive; kön, hemstad, födelsedatum och inköpshistoria

  • Betalnings- eller kreditkortsinformation

  • Bilder, foton och videoklipp

  • Personliga preferenser, inklusive; din önskelista samt marknadsförings- och cookiepreferenser 

När vi interagerar med våra Webbplatser samlas data automatiskt upp och delas med PolCart av de tekniska plattformarna som tillhandahåller upplevelsen. Till exempel kan din webbläsare eller mobilenhet dela viss information med PolCart eftersom dessa enheter interagerar med PolCart Webbplatser. Mer information om dessa metoder ingår i avsnittet Cookies (Kakor) och Pixel-taggar nedan. Dessa uppgifter inkluderar: 

Enhets-ID, samtals aktivitet och nätverksåtkomst.

Cookies, IP-adresser, webb-adresser, data som identifierar din webbläsare och version, och taggar.

Verktyg för att hantera det vi samlar in 

Vi ber dig om ditt samtycke när det behövs. 

I många fall kommer din webbläsare eller mobilenhetsplattform att tillhandahålla ytterligare verktyg som låter dig kontrollera när enheten samlar in eller delar särskilda kategorier av information. Till exempel kan din mobilenhet eller webbläsare erbjuda verktyg som låter dig hantera cookieanvändning eller platsdelning. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med och använda verktygen som finns tillgängliga på dina enheter. 

Varför och hur vi använder (bearbetar) dina personuppgifter 

Vi använder de personuppgifter som vi har inhämtat från dig på följande sätt: 

Att tillhandahålla funktionerna för Webbplatser och tjänster du efterfrågar 

När du använder våra Webbplatser använder vi dina data för att tillhandahålla den produkt eller tjänst du har valt. Om du till exempel gör ett köp på polcart.se eller deltar i ett event eller kampanj använder vi de kontaktuppgifter du försett oss mer för att kommunicera med dig om inköp, händelser eller marknadsföring. Om du kontaktar vår kundtjänst så använder vi dina personuppgifter, t.ex. för leverans eller betalningsinformation, eller den produkt du har köpt, för att hjälpa dig att lösa ett problem eller en fråga. 

Att kommunicera information om våra produkter, tjänster, evenemang och för andra marknadsföringsändamål 

Du kan kontakta oss för att utöva dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter via kontaktuppgifterna i avsnittet "Fråga och feedback" nedan eller genom att skicka ett mail till help@polcart.se. 

Om du är en befintlig kund hos PolCart (exempelvis om du har gjort beställningar från oss) kan vi, förutsatt att du inte valt bort detta, använda den e-postadress som du lämnat för att marknadsföra liknande PolCart-produkter eller tjänster. I andra fall ber vi om ditt samtycke att skicka dig marknadsföringsinformation om PolCart produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Vi kan komma att använda information som du tillhandahåller till oss samt information från andra PolCart-produkter eller tjänster - till exempel din användning av Webbplatser och dina besök på eller inköp i PolCart-butiker, ditt deltagande i PolCart-evenemang och tävlingar (eventuellt genom andra bolag inom PolCart) – genom att anpassa kommunikation om produkter och tjänster som kan vara intressanta för dig. I det fall det är juridiskt nödvändigt, kommer vi också inhämta ditt samtycke för att skicka marknadsföringskommunikation. 

Att driva, förbättra och behålla vår verksamhet, produkter och tjänster 

Vi kan komma att använda de uppgifter som du tillhandahåller till oss för att bedriva vår verksamhet. Exempelvis när du gör ett inköp kan vi använda denna information i vår redovisning, revision och andra interna funktioner. Andra exempel är att vi kan använda data om hur du använder våra produkter och tjänster för att förbättra användarupplevelsen och hjälpa oss att diagnostisera problem med teknik och service samt administrera våra Webbplatser. 

Att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet 

Vi kan också använda information om hur du använder våra Webbplatser för att förhindra eller upptäcka bedrägerier, missbruk, olagliga användningar och överträdelser av våra användarvillkor samt för att följa domstolsbeslut, myndighets förelägganden eller tillämplig lag. 

För allmänna forsknings- och analysändamål 

Vi använder information om hur våra besökare använder våra Webbplatser, och tjänster för att förstå kundbeteende eller preferenser. Till exempel kan vi använda information om hur besökare på polcart.se söker efter och hittar produkter för att bättre förstå de bästa sätten att organisera och presentera produktutbud i våra butiker. 

Andra syften 

Vi kan även använda dina personuppgifter på andra sätt och meddelar då detta vid den aktuella tidpunkten samt inhämtar samtycke där så är nödvändigt. 

TILLGÄNGLIGGÖRANDE/DELNING av dina personuppgifter 

PolCart tillgängliggörande/delning av information 

PolCart delar dina personuppgifter med: 

  • PolCart övriga koncern- och dotterbolag för ändamålet och under de ovan angivna villkoren 

  • Tredje parts leverantörer som behandlar personuppgifter för PolCart räkning, till exempel för att behandla kreditkort och betalningar, frakt och leveranser, hantera och tillhandahålla service beträffande data, distribuera e-post, forskning och analys, hantera varumärkes- och produktreklam samt administrera vissa tjänster och funktioner. 

  • Andra tredjeparter i den utsträckning som är nödvändig för att: (i) följa en myndighetsbegäran, domstolsbeslut eller tillämplig lag (ii) förhindra olaglig användning av våra Webbplatser eller överträdelser av våra Webbplatser och användarvillkoren och våra policy, (iii) försvara oss mot tredje parts krav och (iv) hjälpa till med bedrägeribekämpning.

SKYDD OCH BEHANDLING av dina personuppgifter 

  • Kryptering och säkerhet: Vi använder en rad tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, inklusive kryptering och autentiseringsverktyg, för att upprätthålla säkerheten för dina personuppgifter. Dina personuppgifter hålls inom säkrade nätverk och är endast tillgängliga för ett begränsat antal personer som har särskilda behörigheter till dessa system. 

  • Internationella dataöverföringar: De personuppgifter som vi insamlar eller genererar (behandlar) i samband med våra Webbplatser kommer att lagras i EU. Några av de mottagare med vilka PolCart delar dina personuppgifter kan vara belägna i andra länder än det land där dina personuppgifter ursprungligen samlades in. Lagarna i dessa länder kan komma att inte ge samma nivå av dataskydd jämfört med det land där du ursprungligen lämnade dina uppgifter. När vi överför dina personuppgifter till mottagare i andra länder, inklusive USA, skyddar vi emellertid de personuppgifter som beskrivs i denna Policy och i enlighet med gällande lag. 

  • Lagring av dina uppgifter: Vi behåller dina personuppgifter så länge som nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka vi samlar in dessa, utom om det krävs något annat enligt lag.

  • Dina rättigheter beträffande dina personuppgifter: Du har rätt att begära: (i) tillgång till dina personuppgifter, (ii) korrigering av dina personuppgifter om det är ofullständiga eller felaktiga eller (iii) radering av dina personuppgifter. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter med hänvisning till bindande rättsliga skäl som rör din specifika situation. Om vi har erhållit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Du har också rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter och att meddela (s.k. opt-out) att du inte vill vara mottagare av marknadsföring.

COOKIES och Pixel Taggar 

PolCart tar emot och registrerar information, som kan innehålla personuppgifter från din webbläsare när du använder våra Webbplatser. Vi använder en rad olika metoder, till exempel cookies och pixeltaggar för att samla in denna information, vilket kan innehålla din (i) IP-adress; (ii) unik cookieidentifierare, cookieinformation och information om huruvida enheten har programvara för åtkomst till vissa funktioner, iii) unik identifieringsenhet och enhetstyp (iv) domän, webbläsartyp och språk, (v) operativsystem och systeminställningar; (vi) land och tidszon (vii) tidigare besökta webbplatser (viii) information om din interaktion med våra Webbplatser, såsom val, inköp och angivna inställningar; och (ix) åtkomsttider och refererande webbadresser. 

Tredje part kan också samla in information via Webbplatserna via cookies, plug-ins från tredje part och widgets. Dessa tredje parter samlar in data direkt från din webbläsare och behandlingen av dessa uppgifter omfattas av deras egen sekretesspolicy.  

Vi använder cookies och pixeltaggar för att spåra våra kunders användning av Webbplatser och för att förstå våra kunders preferenser (såsom land och språkval). Detta gör det möjligt för oss att tillhandahålla tjänster till våra kunder och förbättra deras online-upplevelse. Vi använder även cookies och pixeltaggar för att erhålla aggregerad (sammanlagd) data om webbplatsstrafik och webbplatsinteraktion, för att identifiera trender och få statistik så att vi kan förbättra våra Webbplatser. Det finns generellt tre kategorier av cookies som används på våra webbplatser: 

  • Funktionellt: Dessa cookies krävs för grundläggande webbplatsfunktionalitet och är därför alltid aktiverade. Dessa inkluderar cookies som låter dig komma ihåg när du utforskar våra Webbplatser inom en enda session eller, om du begär det, från session till session. De hjälper till att göra kundvagnen och utcheckningsprocessen möjlig samt hjälpa till i säkerhetsfrågor och vid efterlevande av bestämmelser. 

  • Prestanda: Med dessa cookies kan vi förbättra vår Webbplats funktionalitet genom att spåra användningen. I vissa fall förbättrar dessa cookies hur snabbt vi kan behandla din förfrågan och låta oss komma ihåg de inställningar du har valt. Att neka dessa cookies kan leda till dåligt anpassade rekommendationer och långsam prestanda. 

  • Sociala medier och reklam: Sociala medier-cookies erbjuder möjlighet att ansluta dig till dina sociala nätverk och dela innehåll från våra Webbplatser via sociala medier. Reklam-cookies (av tredje part) samlar in information som hjälper dig att skräddarsy reklam för dina intressen, både inom och utanför våra Webbplatser. I vissa fall involverar dessa cookies behandlingen av dina personuppgifter. Att neka dessa cookies kan leda till en annonsering som inte är lika relevant för dig eller att du inte kan länka effektivt med Facebook, Twitter eller andra sociala nätverk och/eller inte låta dig dela innehåll på sociala medier. 

Du kan alltid ändra din preferens genom att besöka Cookie inställningar.

Om du inte vill att dina besök på polcart.se ska visas i statistiken kan du installera tillägget "Google Analytics Opt-out Browser Add-on" i din webbläsare.

För en utförlig och aktuell sammanfattning av varje tredje part som får åtkomst till din webbläsare (via PolCart Webbplatser eller på annat sätt) rekommenderar vi att du installerar ett webbläsarplugin som är byggt för detta ändamål. Du kan också välja att din dator varnar dig varje gång en cookie skickas, eller du kan välja att stänga av alla cookies. Du gör det genom dina webbläsarinställningar på varje webbläsare och enhet som du använder. Varje webbläsare skiljer sig, så titta på din webbläsares hjälpmeny för att lära dig rätt sätt att ändra dina cookies. Om du stänger av cookies kan du inte ha tillgång till många funktioner som gör våra Webbplatser mer effektiva och vissa av våra tjänster fungerar inte som de ska.


Cookie Name

Cookie Description

FORM_KEY

Stores randomly generated key used to prevent forged requests.

PHPSESSID

Your session ID on the server.

GUEST-VIEW

Allows guests to view and edit their orders.

PERSISTENT_SHOPPING_CART

A link to information about your cart and viewing history, if you have asked for this.

STF

Information on products you have emailed to friends.

STORE

The store view or language you have selected.

USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE

Indicates whether a customer allowed to use cookies.

MAGE-CACHE-SESSID

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-STORAGE

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

MAGE-CACHE-TIMEOUT

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

SECTION-DATA-IDS

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

PRIVATE_CONTENT_VERSION

Facilitates caching of content on the browser to make pages load faster.

X-MAGENTO-VARY

Facilitates caching of content on the server to make pages load faster.

MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION

Facilitates translation of content to other languages.

MAGE-TRANSLATION-STORAGE

Facilitates translation of content to other languages.


ANVÄNDNING av PolCart Webbplatser med tredjepartsprodukter och tjänster 

Våra Webbplatser kan länka till andra (tredjeparts) webbplatser för din bekvämlighet eller information. Länkade webbplatser har sina egna integritetsbestämmelser eller policy, vilket vi uppmanar dig att granska. I de fall länkade webbplatser ej ägs eller kontrolleras av oss ansvarar vi inte för innehållet, användningen av dessa webbplatser eller hur de hanterar integritetsskyddet. 

ÄNDRINGAR i vår integritetspolicy 

Tillämplig lag och vår praxis förändras över tiden. Om vi beslutar att uppdatera vår Policy lägger vi in ändringarna på våra Webbplatser. Om vi väsentligt ändrar det sätt på vilket vi behandlar personuppgifter, kommer vi att ge dig ett förhandsmeddelande, eller om det är juridiskt nödvändigt, begära ditt samtycke innan sådana ändringar genomförs. Vi uppmanar dig att noggrant läsa vår Policy och hålla dig informerad om våra rutiner. Denna Policy ändrades senast 05/2018. 

FRÅGOR och feedback 

Vi välkomnar frågor, kommentarer och synpunkter på vår Policy och integritetspraxis. 

Om du vill lämna feedback eller om du har frågor eller synpunkter eller vill utöva dina rättigheter relaterade till dina personuppgifter, kontakta kundtjänst: 

PolCart Paulina Doroszko (Albyvägen 11 lgh 1703, 145 57 Norsborg, Sverige).

PolCart Krzysztof Sitkowski (DZIESIĘCINY 1/37, 15-806 BIAŁYSTOK, Polska).

Du kan också skicka ett e-post meddelande till help@polcart.se

Om du kontaktar oss med ett klagomål kring integritetsskyddet kommer detta att behandlas med målet att lösa problemet på ett effektivt och punktligt sätt.

Copyright © 2014-2021 PolCart - All rights reserved