Allmänna villkor

Denna regelsamling innehåller bestämmelser om inköpsvillkor i nätbutiken som drivs av Säljaren på adressen https://polcart.se

Säljaren är: PolCart Krzysztof Sitkowski (DZIESIĘCINY 1/37, 15-806 BIAŁYSTOK, POLSKA), som driver enskild firma och är registrerad i Skatteverket med Organisationsnummer 302400-4164, kallad också för "Tjänsteleverantör".

Kontakt med tjänsteleverantören kan uppnås:

- via e-post: help@polcart.se

§ 1 Definitioner

1. Regelsamling – denna förordning. Inom elektroniska tjänster.

2. Kunden – en fysisk person, juridisk person eller en organisatorisk enhet vilken inte är juridisk person, men som har befogenhet att utföra rättshandlingar och enligt villkoren i dessa regler genomför en Beställning i Webbutiken.

3. Konsumenten – kund som är en fysisk person och använder Webbutiken oberoende från sin verksamhet eller yrkesverksamhet.

4. Tjänsteleverantör – försäljningsföretag via Webbutik enligt de principer som anges i dessa Regelsamling.

5. Föremål för transaktion – varor som anges och beskrivs på Webbutikens webbsida.

6. Varan – handelsvara presenterad i Webbutiken, omfattad av Köpeavtalet.

7. Beställningsvaror – varor som produceras enligt kundens specifikationer eller för att uppfylla dens individuella behov, utan ångerrätt inom 14 dagar.

8. Tilläggstjänst – en tjänst som tillhandahålls av Tjänsteleverantören till kunden utanför Webbutiken på grund av utformningen av de Varor som säljs.

9. Köpeavtal – ett Avtal som ingås på distans med Kunden enligt ett system för distansavtal, utan parternas fysiska närvaro, med en eller flera olika sätt för distanskommunikation fram till den tidpunkt då avtalet är klar.

10. Webbutiken (Polcart) – internettjänst tillgänglig under adressen https://polcart.se där Kunden kan göra en beställning.

11. Order – Kundens avsiktsförklaring som anger tydligt typ och mängd av Varor, vilken syftar direkt på att sluta Köpeavtal.

12. IT system – en uppsättning samverkande utrustning och programvara, som ger behandling och lagring, samt sändning och mottagning av data via telenät med hjälp av lämpligt för den typen av nätverksterminal anordning.

§ 2 Allmänna regler

1. Regelsamlingen fastställer regler för bruk av Webbutiken som finns på adressen https://polcart.se

2. Att bekanta sig med den Regelsamling och acceptera dens bestämmelser vid tidpunkten för beställningen är villkoren för Beställningen i Webbutiken.

3. Webbutiken PolCart är detaljhandels butik via Internet.

4. Alla varor som erbjuds i butiken PolCart är helt nya, fabrikspackade, fria från fysiska och juridiska fel och blev införda på den polska marknaden på ett lagligt sätt. Om inget annat anges i beskrivningen, varor levereras i förpackningar för självmontering.

5. Som en del av de tekniska krav som krävs för att arbeta med IT - system som används av Tjänsteleverantören för att kunna genomföra handel, måste Kunden ha ett aktivt e-postkonto (e-mail) och enheten ansluten till Internet, som uppfyller följande tekniska minimikrav:

a. webbläsare uppdaterad till den senaste versionen: Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox eller dylik.

b. minsta skärmupplösning [1024x768] pixlar.

6. Kunden är skyldig att inte leverera enligt lag förbjudet innehåll, till exempel innehåll glorifierande våld, kränkande eller brytande mot personliga rättigheter eller andra rättigheter för tredje part.

§ 3 Beställning

1. Alla priser som anges på hemsidan PolCart är bruttopriser (moms 25 %) och anges i svenska kronor. Priserna avser uteslutande de produkter som beskrivs utan synliga på vissa bilder dekorativa tillbehör. Leverans av varor är begränsad till Sveriges territorium med undantag för öar och platser med postkod:

AC – Västerbotten
BD – Norrbotten
I – Gotland
S – Värmland
W – Dalarna
X – Gävleborg
Y – Västernorrland
Z – Jämtland

2. Beställningar tas emot via hemsidan 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan under hela året.

3. Beställningen är giltig om Kunden fyller rätt i beställningsformuläret och korrekt anger kontaktinformation inklusive den exakta adressen dit Varorna ska sändas och ett telefonnummer och e-postadress.

4. I fall av uppgifterna är ofullständiga, kommer Säljaren att kontakta Kunden. Om kontakten med Kunden blir omöjlig, Säljaren har rätt att annullera Beställningen.

5. Kunden i processen för beställning kan uttrycka vilja att få en pappersfaktura, som kan fästas på ett utgående sändning eller skickas separat per post, på den adress som anges i beställningen. Om kunden inte uttrycker en önskan om att erhålla de dokument i pappersform, kommer han att få dem i form av en elektronisk bild av handlingar, i synnerhet sådana som: moms fakturor med bilagor, korrigerande fakturor med bilagor och blanketter via e-post.

6. Under Beställningen Kunden kan komma överens om en frivillig placering av personuppgifter i Säljarens Webbutikens databas för bearbetning av Beställningen. I fall tillstånd ges, Kunden behåller rätt till insyn i sina uppgifter, korrigering av dem och att kräva deras avlägsnande.

7. Kunden har möjlighet att lagra data i systemet för att underlätta mottagandet av ytterligare order. I detta syfte bör Kunden ange sitt användarnamn och lösenord, vilka behövs för att komma åt konto. Kundens inloggning blir hans e-postadressen. Lösenord bestäms av Kunden. Kundens lösenord är inte känt för Säljaren och Kunden är skyldig att hålla det hemligt och skydda mot obehörig åtkomst av tredje part.

8. Efter beställningen Kunden skickas ett automatiskt svar som bekräftar mottagning av order.

9. Starttiden för beställning sammanfaller med tidpunkten när betalningen syns på vårt bankkonto (Leveranstiden räknas från det att PolCart har bekräftat betalningen). Om betalning inte kan göras, förbehåller vi oss rätten till att avbryta beställningen (7 dagar efter din beställning). Du får då information om detta.

§ 4 Kostnader och leveranstid

1. Varor skickas till den adress (exkl. öar och regioner som inte stöds) som anges på beställningsformuläret eller efter överenskommelse med kunden till annan avhämtningspunkt. Kunden ansvarar själv för avlastning av Varor från bilen och dess förflyttning mellan bilen och fastigheten.

2. Varor levereras enbart med lastbil - sin egen eller med bud. I vissa fall är det möjligt att hämta varor hos säljarens eller budföretags lokaler.

3. Försändelser levereras senast 9 veckor efter orderbetalning. Vid Tjänsteleverantörs försening Köparen får utse ytterligare leveranstid, och efter att den löper ut kan häva avtalet.

4. Med överlämningen av Varor, överförs till köparen de fördelar och bördor som är förknippade med Varor samt risken för oavsiktlig förlust eller skada på Gods (farans övergång).

5. Om du inte hämtar ut din beställning, och produkterna blir returnerade till oss av fraktbolaget förbehåller vi oss rätten att debitera dig en avgift motsvarande kostnaden för returfrakt samt returadministration.

§ 5 Betalningar

1. För varje såld produkt utfärdas ett inköpsbevis (faktura).

2. Betalning för de beställda varorna kan vara banköverföring till vårt Bankgironummer: 5128-2770 (använd ditt order referens).

3. I samarbete med Klarna erbjuder vi fakturabetalning, delbetalning, Klarna Checkout, kontokortsbetalning samt direktbetalning. Fakturan skickas ut via mail i samband med att ordern skickas från oss och har en förfallotid på 14 dagar.

Mer information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt.

 

§ 6 Ångerrätt och dess konsekvenser

1. En konsument som har ingått avtal på distans, har ångerrätt utan att ange några skäl. Tidsfristen för ångerrätt går ut 14 dagar efter Varuleverans till Kunden eller en tredje part, av Kunden angiven, dock ej transportföretaget.

2. För att utöva ångerrätten, måste Ni meddela oss [PolCart Krzysztof Sitkowski (DZIESIĘCINY 1/37, 15-806 BIAŁYSTOK, POLSKA), Organisationsnummer 302400-4164; help@polcart.se] om sitt beslut att häva avtalet genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat med e-post innan tidsfristen för ångerrätt) Ni kan använda ångerrättsmallen, men det är inte obligatoriskt.

3. Ångerrätten gäller inte individuell beställda (anpassade) varor och tjänster:

- avtalet för icke - prefabricerade varan, tillverkad enligt konsumentens specifikation eller för att möta dens individuella behov

- tjänster om näringsidkaren har gjort full service med samtycke av konsumenten som informerades före tjänstens start, att den efter tjänstens utförande av näringsidkaren förlorar ångerrätten

4. I fall av uppsägning av detta Försäljningsavtal, återbetalas för konsumenter alla inbetalningar, inklusive kostnader för leverans av varorna (exkl. extrakostnader till följd av vald annan leveransmetod, än den billigaste regelbunden leverans som erbjuds av oss), omedelbart och i varje fall senast 14 dagar från dagen, då vi får information om Era beslut att nyttja ångerrätten. Återbetalningen sker med hjälp av samma betalmetod som användes av Konsumenten i den ursprungliga transaktionen, om inte uttryckligen kommit överens om annat; i alla fall kommer det inte att medföra för Er några avgifter i samband med denna återlämnande.

5. Vi kan hålla inne återbetalningen tills återlämning av varorna eller tills Ni förser oss med bevis på dens avsändning, beroende på vilken händelse som inträffar först.

6. Vänligen skicka eller överföra Varor till Tjänsteleverantör eller en person med Tjänsteleverantörens fullmakt till den adress [PolCart Krzysztof Sitkowski (DZIESIĘCINY 1/37, 15-806 BIAŁYSTOK, POLSKA), Organisationsnummer 302400-4164] som anges i kontakt med Webbutikens kundtjänst, senast 14 dagar efter att Ni informerade oss om utträde ur detta kontrakt. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka produkten innan utgången av 14 dagar.

7. Du kommer att få betala de direkta kostnaderna för att returnera varorna (returfrakten). Då du ansvarar för produkten till dess att vi mottagit denna är det viktigt att produkten är väl emballerad och om möjligt i originalkartong.

8. Ni är ansvariga enbart för minskning av Varors värde beroende på användningen av det på ett annat sätt än vad som var nödvändigt för att fastställa art, egenskaper och funktion.

§ 7 Garanti och klagomålsförfarande

1. Produkterna har återförsäljarens garanti (innehåll finns på Webbutikens webbsida) Garantitiden för varje produkt som köps på Webbutiken är 36 månader, om inte annat anges. Detaljerade villkoren för garantin anges i garantibok som utfärdas av garant. Kunden kan utföra Garanti reklamation direkt hos Säljaren.

2. Konsumenterna kan nyttja av icke-rättsliga medel för att behandla klagomål och upprättelse. Klagomål ska lämnas till Tjänsteleverantören. Du kan kontakta oss angående en tvist via help@polcart.se.
Som konsument kan du vid en eventuell tvist hänvisa denna till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN). PolCart har som policy att följa ARN:s rekommendationer. Du kan kontakta ARN antingen via www.arn.se eller på adress: [Allmänna Reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm].
Vid gränsöverskridande konsumenttvister kan du få tillgång till alternativ tvistlösning via den europeiska online-plattformen för tvistlösning som nås via http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Tillsammans med reklamation till Tjänsteleverantören skall levereras skadad varan med reklamationsformulär.

4. Tjänsteleverantören kommer att behandla klagomål inom 14 dagar. Vid acceptans av reklamation till förmån för Kunden, tjänsteleverantör kommer att reparera eller byta ut defekta varor till ett nytt, värdefull varan eller återbetalar köpet.

5. Om varan inte överensstämmer med avtalet, Kunden kan begära att återställa den i överensstämmelse med avtalet om gratis reparation eller utbyte mot nytt, såvida inte reparation eller utbyte är omöjligt eller kräver orimliga kostnader. Vid bedömningen av överdrivna kostnader tas hänsyn till värdet av varorna i enlighet med avtalet och arten och omfattningen av oenigheter.

6. Kunden förlorar de befogenheter som anges i punkt. 5 i detta stycke, om före utgången av två månader från konstaterandet av icke - överensstämmelse med avtalet inte informera butiken om detta faktum. För att behålla tidsfristen är det tillräckligt att skicka ett meddelande före utgången av den.

§ 8 Integritet och skydd av personuppgifter

1. Administratören av databaser med personlig information från webbutikens kunder i samband med köp är Tjänsteleverantör.

PolCart Krzysztof Sitkowski (DZIESIĘCINY 1/37, 15-806 BIAŁYSTOK, POLSKA) ansvarar för dina inköp av produkter.

 

PolCart Krzysztof Sitkowski (DZIESIĘCINY 1/37, 15-806 BIAŁYSTOK, POLSKA) ansvarar för marknadsföring och ditt deltagande i vissa evenemang och tävlingar.

 

För all annan behandling i samband med våra Webbplatser är PolCart Krzysztof Sitkowski (DZIESIĘCINY 1/37, 15-806 BIAŁYSTOK, POLSKA) ansvarig.

 

2. Information om principer och metoder för lagring, bevarande och tillgång till andra parten avtals innehål av Tjänsteleverantören:

https://polcart.se/integritets-och-cookiepolicy

§ 9 Regelsamlingen ändring

1. Kunder med ett konto i Webbutiken kommer att informeras om ändringar i Regelsamlingen via e-postkorrespondens.

2. Om den tid som förflutit sedan senaste inloggning ändrades Webbutikens Regelsamlingen, Kunden får båda acceptera eller inte ändringar. I fall om icke-godkännande av Regelsamlingen, särskilt efter införandet av ändringarna, shopping i Webbutiken är omöjligt.

3. Kund som inte accepterar de ändringar som gjorts i Regelsamlingen behåller rätt att radera sitt konto när som helst.

4. Beställningar gjorda av Kunder innan ikraftträdandet av ändringarna kommer att genomföras under de befintliga bestämmelserna i Regelsamlingen.

§ 10 Slutbestämmelser

1. I frågor som inte regleras av Regelsamlingen gäller:
Konsumentköplagen,
Konsumenttjänstlagen,
lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

2. Ovanstående bestämmelser begränsar inte de rättigheter som köparen har enligt gällande lagar.

3. Kontaktuppgifter

 

 

 

 

 

 

PolCart Krzysztof Sitkowski
DZIESIĘCINY 1/37
15-806 BIAŁYSTOK,
POLSKA
NIP:PL5422828652
Organisationsnummer 302400-4164

Innehar F-skattsedel
Bankgironummer: 5128-2770

https://polcart.se
help@polcart.se

Copyright © 2014-2021 PolCart - All rights reserved